Email hỗ trợ

Phòng kinh doanh:
 sales@bensolution.com
Phòng kỹ thuật:
 support@bensolution.com

Hỗ trợ trực tuyến

Online Status

Online Status

My status

My status

        Hot line : 090 682 0485

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Hosting

 

Tạo email trên Hosting Watch movie
Tạo email chuyển tiếp - Forwarder Watch movie
Tạo email trả lời tự động - Autoresponder Watch movie
Tạo danh sách email - Mailing list Watch movie
Gắn tên miền vào Hosting Watch movie
Tạo cơ sở dữ liệu mysql Watch movie
Sao lưu dữ liệu - Backup Watch movie
Tạo tài khoản FTP Watch movie
Tạo parked domain Watch movie
Tạo redirects Watch movie
Tạo tên miền phụ - Subdomain Watch movie
Quản lý tài nguyên hosting - File manager Watch movie
Thay đổi mật khẩu truy cập Watch movie
Thay đổi thông tin quản lý (Đại lý) Watch movie
Đặt mật khẩu cho thư mục - Password protect Watch movie
Tạo đường dẫn - Shortcuts Watch movie
Bảo vệ đường dẫn - Hotlink Watch movie
Chặn IP truy cập - IP deny (Đại lý) Watch movie
Tạo email trên Hosting Watch movie
Tạo email chuyển tiếp - Forwarder Watch movie
Tạo email trả lời tự động - Autoresponder Watch movie
Check mail trên web - Squirrel Mail Watch movie
Gắn tên miền vào Hosting Watch movie
Tạo cơ sở dữ liệu mysql Watch movie
Sao lưu dữ liệu - Backup Watch movie
Sao lưu cơ sở dữ liệu - Backup Mysql Watch movie
Tạo thư mục Watch movie
Tạo redirects Watch movie
Tạo tên miền phụ - Subdomain Watch movie
Tạo tài khoản FTP Watch movie
Thay đổi mật khẩu truy cập Watch movie
Thay đổi thông tin quản lý Watch movie
Đặt mật khẩu cho thư mục - Password protect Watch movie
Đặt lịch - Vacation Watch movie
Xem log web Watch movie
Kiểm tra Perl modules Watch movie
Tạo lịch làm việc - Cron Watch movie
Kiểm tra log truy cập - Login history Watch movie


PLESK 9 - NGƯỜI DÙNG CUỐI (ENDUSER)
Cách tạo account ftp Watch movie
Cách tạo email trả lời tự động Watch movie
Cách tạo backup và restore Watch movie
Thay đổi thông tin và password Watch movie
Thay đổi giao diện Plesk Watch movie
Cách đặt lịch các tác vụ Watch movie
Cách tạo domain alias Watch movie
Cách tạo user domain để login Watch movie
Cách tạo email alias Watch movie
Cách tạo email catchall Watch movie
Cách tạo email forward Watch movie
Cách sử dụng file manager Watch movie
Cách thay đổi password frontpage Watch movie
Cách tạo account frontpage Watch movie
Cách quản lý user frontpage Watch movie
Cách thay đổi account FTP Watch movie
Trợ giúp với Plesk Watch movie
Thân thiện với giao diện Plesk Watch movie
Cách login user mail Watch movie
Cách tạo mailing list Watch movie
Cách tạo database Mysql Watch movie
Cách tạo password bảo vệ tài nguyên Watch movie
Cách quản lý database mysql với Phpmyadmin Watch movie
Cách tạo email account POP Watch movie
Cách lọc Spam và anti virus bảo vệ Watch movie
Cách cài đặt chứng thực SSL Watch movie
Cách xem thống kê truy cập website Watch movie
Cách tạo subdomain Watch movie
Cách tạo user web Watch movie
Cách sử dụng webmail Watch movie


 

 
quoc ca viet nam nhac xuan 2014 Mercedes Benz C200 2013 Mercedes Benz e250