Scarletkite

Từ tháng 10 năm 2010, Công ty Cổ phần Cánh Diều Đỏ được tái cấu trúc để trở thành một tổ hợp tư vấn chiến lược và truyền thông trên cơ sở sát nhập và phát triển từ Công ty Cổ phần Cánh Diều Đỏ, Công ty Cổ phần truyền thông Quốc tế Đại Việt, Bộ phận truyền thông và marketing của một số tập đoàn, công ty tại Việt Nam. Hiện nay, Công ty Cổ phần Cánh Diều Đỏ đã có 12 thành viên, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của ngành Truyền thông và Tư vấn chiến lược..

 
quoc ca viet nam nhac xuan 2014 Mercedes Benz C200 2013 Mercedes Benz e250